Info voor leden


Vanaf 1 november zullen wij enkel spelen wanneer de buitentemperatuur hoger is dan 5°C.

Hoe kan u dit weten: kijk de avond voor de speeldag naar het weerbericht op VRT en wanneer in midden België de verwachte maximumtemperatuur lager ligt dan 5°C spelen wij niet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWSFLASH

Beste clubleden,

Het bestuur heeft op 18 oktober ll een aantal beslissingen genomen waarover wij u met dit schrijven wensen te informeren.

  • Vanaf nu kan je de club contacteren via info@pcberg.be en NIET LANGER via pcberg@telenet.be.
  • Onze website heeft ook een andere naam nl. pcberg.be . Ga eens kijken, er zijn ook nieuwe foto's op geplaatst (sfeerbeelden). Indien je vaststelt dat je op deze foto's staat en je dit niet wenst, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen.
  • Wij zullen ook de "Facebook" pagina vernieuwen.
  • Er zal worden nagegaan hoe wij, buiten Facebook, de leden kunnen contacteren via bv. Whatsapp en dit om jullie op een nog vluggere manier te contacteren.
  • Het lidgeld voor 2024 blijft behouden op 20 EUR per jaar. Voor de prijs van de consumpties in het Chalet blijft dit 1,5 EUR per jeton.
  • De nieuwe activiteitenkalender voor 2024 werd goedgekeurd (zie bijlage).
  • Ook volgend jaar zullen wij Interclub-wedstrijden organiseren tussen Berg, Steenokkerzeel en Melsbroek (juiste datums op onze website "Kalender – actueel")
  • Onze statuten zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving en neergelegd bij de "Ondernemingsrechtbank". Hierin werd tevens de nieuwe bestuurssamenstelling gepubliceerd. Vanaf nu zijn er geen specifieke bestuursmandaten meer maar zal het bestuur voor alles gezamenlijk optreden. De bestuurders zijn: Maurice Buelens, Tony Janssens en Swa Demesmaeker.
  • Buiten deze bestuurders zijn er ook "werkende leden": François, Ronny, Andre en Marc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor vragen omtrent dit alles kan u steeds terecht bij de bestuurders: Maurice Buelens, Tony Janssens en/of Swa Demesmaeker